Termen uitgelegd

wifi-logoWifi

De Wireless Fidelity LAN technologie ontstond aan het begin van de jaren negentig in de labs van het Amerikaanse bedrijf NCR. Het groeide uit tot internationale standaard met de aanduiding 802.11b waarvoor wereldwijd de ongelicenseerde frequenties in de 2,4 GHz band beschikbaar kwamen. Binnen gebouwen nam het gebruik eerst in bedrijven en vervolgens ook onder consumenten een grote vlucht, waardoor de prijzen voor apparatuur sterk daalden. Er is een sterk verband met het toegenomen gebruik van notebooks en van breedband internet.
Met een duidelijk onderscheid in toepassingsgebieden wordt aannemelijk dat WiFi op vele gebieden impact kan hebben. Tegelijk zijn er op elk gebied beperkingen, hebben nieuwe ontwikkelingen enorme invloed op de zakelijke mogelijkheden en is de concurrentie telkens anders.

Indoor

Draadloos toegang tot het netwerk of tot andere apparaten in de directe omgeving, zowel in bedrijven als voor huizen geschikt.

Last Mile

Wireless breedband toegang tot internet kan zowel amateuristisch door het delen van een DSL of kabel verbinding via een wireless router, of professioneel als ‘fixed wireless’ waar de verbinding met het netwerk wordt gelegd middels een bij de gebruikers vast opgestelde WiFi ontvanger.

Hotspots

Waar veel mensen samenkomen met behoefte aan internettoegang zijn publieke hotspots geschikt, omdat mensen met mobiele apparatuur vaak ook beschikken over WiFi technologie.

Dedicated Connections

Met de WiFi technologie zijn met behulp van richtantennes verbindingen over grote afstanden en hoge snelheden te realiseren. Dit biedt in sommige situaties een alternatief voor huurlijnen.

Wigig

De Wi-Fi Alliance en de Wireless Gigabit Alliance kondigden in mei 2010 hun samenwerking bij de implementatie van de nieuwe standaard aan. Samen zullen ze een certificatieprogramma ontwikkelen voor wifi-dataoverdracht in het 60GHz-spectrum. Die frequentie moet voldoende bandbreedte leveren om data-overdrachtsnelheden van verschillende gigabits per seconde mogelijk te maken. De nieuwe wifi-standaard zou volgens beide instanties backwards compatible zijn met de huidige wifi-technieken in het 2,4GHz en 5GHz-spectrum.
De WiGig-standaard heeft een kleiner bereik dan wifi en kan gebruikt worden voor een scala aan applicaties. Gedacht wordt aan het versturen van telefoondata. Het moet aansluiten op het wifi-netwerk dat al in veel huizen hangt. Uiteindelijk kan de technologie deel uit gaan maken van een 'tri-band wifi netwerk' waarmee er connectiviteit kan zijn via de de 2,4 GHz, 5 GHz en 60 GHz band. Dat zou inhouden dat de data verstuurd wordt met verschillende snelheden afhankelijk van de sterkte van het signaal en de verschillende locaties ten opzichte van het zendpunt.

Bluetooth

Een samenwerkingsverband tussen Ericsson, IBM, Intel, Nokia en Toshiba, met als doel een standaard op te zetten voor radiografische communicatie tussen draagbare apparatuur zoals notebooks en telefoons. Als toepassing moet worden gedacht aan een telefoon die, als hij thuis of op de zaak wordt gebruikt, werkt als een normale draadloze telefoon en buiten de deur als een GSM. Of bijvoorbeeld aan eenvoudig gegevens overdragen tussen verschillende notebooks, en vele andere intelligente toepassingen. Het bereik is maximaal 10 meter en de snelheid moet 1 Mbps halen.

Infrarood

Meestal gebruikt voor de gegevensuitwisseling tussen een notebook en een bureaucomputer. Werkt net zo als een tv-afstandsbediening en maakt gebruik van onzichtbaar (infrarood) licht.

GPRS

General Packet Radio Services - techniek om data uit te wisselen tussen een internetprovider en een GSM-telefoon. In theorie is dit 18 keer sneller dan het huidige GSM-netwerk, maar in de praktijk is dit door allerlei beperkingen slechts 2 tot 6 keer sneller. GPRS wordt beschouwd als een tussenvorm van mobiele telefonie voordat UMTS ingevoerd kan worden.

UMTS

Universal Mobile Telecommunication System, beoogde standaard voor het mobiele net, doorvoersnelheid van 360 kbps tot 2 Mbps.

DECT

(Digital Enhanced Cordless Telecommunications) is digitale technologie voor draadloze telefonie.

RFID

RFID labels of tags zijn etiketten die voorzien zijn van een minuscule antenne en dito chip en die in boeken, kleding of verpakkingen van voedsel worden aangebracht. De werking is te vergelijken met een kleine zender die radiogolven produceert die door een RFID lezer worden gedetecteerd. Zowel de RFID lezer als de RFID label zelfkunnen informatie uitwisselen. Omdat de stroomvoorziening gebeurt via inductie, hoeven de passieve tags geen batterij te bevatten. Door de aard van de technologie vormt het aanbrengen van labels op magnetische dragers en CD / DVD's geen enkel probleem.

WPA

WPA staat voor Wireless Protected Access. Bij WPA wordt gebruik gemaakt van een encryptie-sleutel, beveiligd met een wachtwoord, dat iedereen die van het netwerk gebruik wil maken moet instellen. Het "slot" dat je daarmee op de draadloze verbinding zet, zorgt ervoor dat je alleen toegang krijgt tot het netwerk als die sleutel bekend is. Als de sleutel bekend is, kun je met een afluisterprogramma het verkeer van alle andere gebruikers op het netwerk zien.
Als je een goede encryptie-sleutel kiest, wordt met WPA toch een behoorlijk beveiligingsniveau gegarandeerd. WPA zorgt dat er namelijk voor dat een aantal verschillende sleutels gebruikt wordt, die snel achter elkaar wisselen. Deze wisseling is gebaseerd op een 'passphrase' die je als sleutel voor de verbinding instelt. Als gebruiker van WPA merk je hier overigens weinig van (het wachtwoord blijft hetzelfde).

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan.