home app01 ICT service mogelijkheden.

Wat kan Rods voor uw bedrijf betekenen in het onderhoud van systemen / netwerken / ICT hardware?
We kunnen gratis voor uw bedrijf de volgende APK checklist doorlopen zodat u zeker weet dat uw systeem(en) helemaal nagekeken zijn en U op de hoogte bent van uw hardware (on)mogelijkheden. 

Back-up

Door regelmatig een gemaakte back-up daadwerkelijk terug te zetten wordt gecontroleerd of de bestaande back-up procedures goed werken. Dit voorkomt onaangename verassingen als het er echt op aankomt.

Systeem event log

Controle van de OS-, applicatie- en hardware-logbestanden op storingsaanduidingen.

Anti-virus

Controleer op bestaande configuratie en laatste updates. Ook de bestanden die in quarantaine staan moeten worden nagelopen.

Gebruikersbeheer

Controleer of oude gebruikers ook daadwerkelijk overal zijn verwijderd of zijn aangepast.

Software

Controleer op bestaande versie en configuratie en evaluatie van jongste update voor eventuele installatie.

Licentiebeheer

Controleer of alle gebruikte licenties in overeenstemming zijn met het gebruik. Vaak zijn er meer licenties dan gebruikers.

Netwerkdocumentatie

Klopt alle documentatie nog met de werkelijke configuratie? Bij storingen vormt de documentatie vaak het uitgangspunt voor de herstelwerkzaamheden. Zelfs kleine verschillen kunnen dan grote gevolgen hebben.

Beveiliging van externe verbindingen

Zijn alle beveiligingen nog up-to-date, op een juiste wijze geconfigureerd en voldoet het beveiligingsniveau nog aan behoefte en gebruik?

Systeemgeheugen

Huidige status en inschatting voor de komende periode.

Processor capaciteit

Huidige status en inschatting voor de komende periode.

Opslagmedia

Huidige status en inschatting voor de komende periode. Eventueel oude data verplaatsen naar externe opslag.

Systeembeveiliging

Heeft iedereen nog de juiste rechten en worden deze ook correct toegepast.

E-mailcapaciteit en beveiliging

Huidige status en inschatting voor de komende periode. Check op bestaande configuratie en laatste beveiligingsupdates.

Internet gateway

Controle op alle rechten en domeinblokkades van de internetverbinding.

Noodstroom voorziening

Controleren op deugdelijk functioneren tijdens het onderhoud.

Remote verbindingen

Controle op werking, beveiliging en prestatieniveau.

Wil je op de hoogte blijven? Volg ons dan.